Pôžička na cesty

Chceme si s kamarátmi vyraziť na jar do Talianska. Pretože ani jeden z nás nemá auto v ideálnom poriadku a netrúfne si s ním na tak ďalekú cestu, uvažujeme o jeho prenájmu. Zatiaľ hľadáme možnosti a zisťujeme, čo by sme si vlastne mohli dovoliť. Na internete nás zaujal operatívny lízing, ale o čo vlastne ide?

Všetko má jasné pravidlá

Nové auto si môžete zvyčajne prenajať na dva až tri roky, kedy sa na neho vzťahuje lízing. Platíte vždy mesačne za prenájom a navyše si musíte pripočítať náklady za pohonné hmoty a prípadné pokuty. Spoločnosť si vás preverí, či ste dostatočne bonitní, a či nie ste príliš veľkí dlžníci. Zmluva vás zaväzuje prejsť určitý počet kilometrov, väčšinou je to 20 000 ročne. Pokiaľ ho prekročíte, budete musieť zaplatiť každý kilometer navyše. V cene máte všetok servis. V každom prípade musíte auto vrátiť celkom v poriadku, inak vám hrozí pokuta. Také auto má samozrejme povinné ručenie i havarijné poistenie. U havarijnej varianty musíte počítať so spoluúčasťou a to 5-10%. Až uplynie dohodnutá zmluvná lehota, automobil vrátite alebo si ho môžete odkúpiť za dohodnúť zostatkovú cenu.

Published by